hd13-1320.jpg
Geen weeralarm

Verwachting Veluwe 12:40: Zwaar bewolkt 19.5°C Windkracht 3 Bft ZW

Verwachting op maandag 22 juli 2024 om 11:45

Er staat een Hollandse zomerweek op het programma en dat betekent dagelijks ander weer en temperaturen. Soms is het bewolkt met buien en andere keren juist weer zonniger, droog en warm.

Vragen provinciale staten ecoduct
Bron afbeelding: Wikipedia

Statenlid de heer Luuk van der Veer (Partij voor de Dieren) stelde een aantal vragen aan de Provincie Gelderland over de afschot bij ecoduct Hulshorst. Afschot moet in februari gebeuren volgens het faunabeheerplan.

Lees hieronder hoe de provincie Gelderland denkt over het wild op de Veluwe. Er wordt in Gelderland beslist hoeveel herten er mogen rondlopen. Bizar als je er goed over nadenkt.


Vraag 1:

Kunt u deze situatie uitleggen?

Antwoord:

Er is geen relatie tussen de bouw, dan wel openstelling van de ecoducten en het wildbeheer dat momenteel plaatsvindt. De terrein beherende organisaties zijn gehouden aan de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het Faunabeheerplan Veluwe. In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de herten stand op dit moment nog altijd te hoog is en afschot dus noodzakelijk. De terreineigenaren hebben als wildbeheerders een verantwoordelijkheid in dezen. Deze situatie geldt met name op de noordwest Veluwe. De stelling dat door de openstelling van ecoduct Hulshorst er meer herten worden geschoten dan in het Faunabeheerplan is vastgelegd, is derhalve onjuist.


Vraag 2:

Kunt u ons een kaart overleggen van de leefgebieden van de edelherten op de Noord-Veluwe, met de laatste tel standen per tel locatie en met de aanwezige rasters en de foerageergebieden en de schadegevoelige locaties, zowel van het bestaande leefgebied ten zuiden van het ecoduct als van het nieuwe gebied ten noorden van het ecoduct, zodat wij kunnen beoordelen of in het nieuwe gebied wel voldoende maatregelen getroffen zijn om schade in aanliggende landbouwgebieden te voorkomen?

Antwoord:

De beantwoording van deze vraag leest u in bijlage 1 waarin wij een aantal gegevens bij elkaar hebben gezet. Hierbij dient te worden vermeld dat wij op dit moment niet de beschikking hebben over kaartmateriaal met daarop vermeld de actueel aanwezige rasters en de schadegevoelige locaties.


Ter aanvulling: naast het beheren van de stand wordt er ook een raster geplaatst door ProRail aan de noordzijde langs de spoorlijn Harderwijk-Nunspeet en worden er camera’s geplaatst om het gebruik van het ecoduct door herten te monitoren. Deze monitoring levert ons ook bruikbare informatie over het gebruik van de ecoducten in het algemeen.


Vraag 3:

Wat is het voordeel eigenlijk nog van het openstellen van het ecoduct, als daarvoor eerst het grootste deel van de hertenpopulatie wordt afgeschoten?

Antwoord:

De doelsoorten waarvoor de ecoducten zijn gebouwd, betreffen meer dan 100 planten- en dierensoorten. Doelstelling voor de herten is het mogelijk maken van foerageer tochten naar rijkere gronden in de Hierdense Poort en de uitwisseling van genen waardoor de soort op zich sterker en weerbaarder wordt. De vergroting van het leefgebied van de herten levert ook voordelen op voor kleinere diersoorten en organismen die als het ware meeliften met de herten.


Vraag 4:

Ten zuiden van het ecoduct leven veel meer dan de genoemde 25 dieren: ook een groep van ongeveer 70 edelherten. Als deze ook richting het ecoduct trekken, zouden ze dan ook worden neergeschoten?

Antwoord:

Op de Veluwe geldt het Faunabeheerplan Veluwe. Dit zijn afspraken over het beheren van de hertenpopulatie waarbij de belangen van mens en dier zijn afgewogen.

Deze afspraken gelden ook voor het brongebied het Leuvenumse Bos bij Hierden. Eigenaar Natuurmonumenten moet in dit gebied het afschot op korte termijn (medio februari) realiseren.

 

Deel dit artikel