hd10-1320.jpg
Grote Kattestaart (Lythrum salicaria)
Grote Kattestaart (Lythrum salicaria)

De grote kattenstaart (Lythrum salicaria) is een 0,5-1 m hoge vaste plant uit de kattenstaartfamilie (Lythraceae). De soortaanduiding salicaria betekent: met blad dat lijkt op een wilgenblad.

De lange, recht opgaande, vierkantige stengels zijn meestal onvertakt en hebben vier in de lengte verlopende strepen. De 3-8 cm lange, lancetvormige tot eironde bladeren staan onderaan in kransen, kruisgewijs tegenover elkaar, maar aan de top verspreid.

De 1-1,6 cm grote bloemen groeien in schijnkransen uit de oksels van de bovenste bladen, elk heeft vier tot meestal zes kroonbladen en twaalf meeldraden. De paarsrode bloemen zijn gerangschikt in een tot 35 cm lange schijnaar. Ze zijn tweeslachtig. De bloeiperiode loopt van eind juni tot begin september. De paarsrode bloemen zijn trimorf: ze komen in drie verschillende vormen voor, die overigens vrijwel alleen in lengte van meeldraden en stamper verschillen.

bron: Wikipedia

Deel dit artikel